• Понеделник-Петък: 09:30-18:30

GDPR

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Декларация за защита на личните Ви данни

 

Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация

изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия

регламент 2016/679 ( GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за

електронната търговия ( ЗЕТ ). В тази декларация ви информираме за най-важните

аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

 

1. Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез страницата ни във Фейсбук, формуляра на нашия уебсайт или ни

пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви, така че да можем да обработим

искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да

споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

 

2. Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по предоставяне на исканата от

Вас информация и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашите

имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт или лична карта: номер на паспорта/личната

карта, дата на издаване и валидност, място на издаване, институция -издател; гражданство;

адрес, телефон, e-mail; образование; други лични данни от предоставената от вас

автобиография; други лични данни, изисквани за избраната от вас услуга.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или

договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с

изключение на

– приемащи и спонсорски организации по програмата Work And Travel в САЩ,

Великобритания, Канада и други;

- спонсорски организации по мехдународни обменни програми;

– учебни заведения в САЩ и/или Великобритания;

- приемащи организации по организиране на стажове в САЩ и/или Великобритания,

- консулски служби

- авиокомпании/туроператори във връзка с издаването на самолетни билети по вашите

програми

- застрахователни и асистанс коммании, администриращи застраховки по вашите

програми

както и

– по Ваше желание – на организации, които възстановяват надплатени по време на

изпълнена програма или стаж данъци или осигуровки.

В отсъствие на договорно правоотношение обработваме Вашите данни или на

основание на дадено ни от Вас изрично съгласие или на основание наш легитимен

интерес съобразно чл. 6, ал. 1, буква (е) от GDPR.

 

При наличие на договорно правоотношение съхраняваме всички данни за

предвидения в данъчното и счетоводното законодателство на Република България

период. Във всички останали случаи съхраняваме данните за период от 5 години.

Ние можем да използваме Вашите лични данни за следните цели:

 За отговор на Ваши запитвания във връзка с предлаганата от нас дейност;

 За изпращане на важна информация до Вас във връзка с предлаганата от нас

дейност, както и за промени в правилата, условията и политиките на Хармония

Консулт ЕООД и/или друга административна информация;

 За изпращане на маркетингови съобщения, които по наше мнение биха

представлявали интерес за Вас;

 За подобряване услугите и оптимизиране на нашите сайт и Фейсбук страница.

 

3. Бисквитки

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови

файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство.

Те са безобидни.

Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“

остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да

разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия

( ЗЕТ ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR .

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите

браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на

устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да

ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

 

4. Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics. За тази

цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите

използват нашия сайт. Така получената информация се предава на сървъра на

доставчика на техническото решение и се съхранява там.

Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява

съхраняването на „бисквитки“.

Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на

член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.

 

Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване

функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите

си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват

анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение. С последния имаме

договор за обработка на лични данни.

Така сбраните за анализ на интернет трафика данни се съхраняват за период от .... [да

се уточни периода].

 

5. Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на

коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката,

преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за

защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били

нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния

административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни .

https://www.cpdp.bg/

 

6. Свържете се с нас по един от следните начини:

С писмо:

Хармония Консулт ЕООД, вписана под ЕИК 130997075, със седалище и адрес на

управление гр. София 1000, бул. Патриарх Евтимий No 14, ап. 2,

 

По телефона:

02/989 75 27

По имейл:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Във всеки един от случаите се обърнете към г-жа Иванка Иванова.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok